“مانولو بلانیک : ردپای ظرافت و هنر”

تقدیر یا انتخاب ؟   مانوئل بلانیک رودریگز زاده سانتا کروز اسپانیا در سال ۱۹۴۲ است. خانواده مانولو می خواستند او سیاستمدار و دیپلمات باشد؛ اما او هنوز اطمینان نداشت که چی می خواهد به همین خاطرخواسته آنها را پذیرفت  و در دانشگاه ژنو و در رشته سیاست ثبت نام کردند. مانولو در طی سال […]