سیدنی براون: یک کفش پایدار، وگان و لوکس

یک کفش پایدار، وگان و لوکس سیدنی براون، طراح آمریکایی الاصل، به دلیل اعتقاد به این که لوکس را می توان به روشی سازگار با محیط زیست تولید کرد، برچسب همنام خود را تأسیس کرد. زیبایی‌شناسی برند با تمرکز بر مواد مجلل، خطوط مجسمه‌سازی و جزئیات غیرعادی کاهش یافته و کم‌رنگ‌تر شده است. او که […]